קידוש חגיגי

בשבת הקרובה, פרשת בהעלתך, נציין יחד עם משפחת גליקין, את פרישתו של הרב ארי גליקין לאחר 9 שנות כהונה, בקידוש חגיגי.

 

זמני התפילה

הקיץ בעיצומו, וזמן השקיעה הולך ומתאחר.  לכן, החל ביום שישי הקרוב נתחיל להתפלל קבלת שבת בשעה 19:00. נתמיד בכך עד סוף אוגוסט (פרשת ראה, ב- 19 באוגוסט).

 

שיעור

אמנם קיץ, ורבים יוצאים לחופשות, אולם אנו מחדשים את קבוצות הלימוד בקהילה. ביום ב' הקרוב, י"ח בסיוון, ה- 12 ביוני, בשעה 19:00 נפגש בבית הכנסת.

אנו נלמד, יחד, משניות ממסכת קידושין, על פי שיעוריו של הרב שמחה רוט ע"ה.  השיעור יהיה בעברית, אולם חומר באנגלית, בתרגומו של הרב רוט – יחולק למי שירצה בכך.

 

בני מצווה קרובים

בשבת פרשת קרח נחגוג יחד עם משפחת שפירא את בר המצווה של גלעד.

 

אזכרות

אמו של ג'ק זיו-אל

 

מדרש על הפרשה

וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמְּנֹרָה מִקְשָׁה זָהָב עַד יְרֵכָהּ עַד פִּרְחָהּ מִקְשָׁה הִוא כַּמַּרְאֶה אֲשֶׁר הֶרְאָה ה' אֶת מֹשֶׁה כֵּן עָשָׂה אֶת הַמְּנֹרָה. (במדבר ח , ד)
. "מקשה היא"

'בהעלותך את הנרות' – את מוצא שנתקשה משה במעשה המנורה יותר מכל כלי המשכן, עד שהראה לו הקב"ה באצבע.
בשלושה דברים נתקשה משה וכו' …….,
'מקשה זהב' – מהו מקשה? כלומר: מה קשה היא לעשות, שהרבה יגע משה עד שלא עשה המנורה, שכן הוא אומר 'מקשה תיעשה המנורה' (שמות כה) – כיון שנתקשה אמר הקב"ה למשה: טול זהב והשליכהו לאש והוציאהו והיא נעשית מעצמה וכפתריה ופרחיה גביעיה וקניה ממנה, אתה תהיה מכה בפטיש ומעצמה נעשית, לכך הוא אומר 'מקשה תיעשה' המנורה יו"ד מלא ולא כתיב 'תעשה' כלומר מעצמה תיעשה.
מה עשה משה? נטל את הכיכר והשליכו לאור ואמר משה: ריבונו של עולם, הרי הכיכר נשלך בתוך האש – כשם שאתה רוצה תעשה לפניך, מיד יצאת המנורה עשויה כתיקונה, לכך כתיב 'כמראה אשר הראה ה' וגו' כן עשה' – משה אין אומר כאן, אלא 'כן עשה' סתם; מי עשה? הקב"ה, לפיכך אמר לו הקב"ה להזהיר את אהרן להדליק שנאמר 'בהעלותך את הנרות' – אמר הקב"ה לישראל: אם הזהרתם להיות מדליקים לפני, אני משמר את נפשותיכם מכל דבר רע, שנמשלו נפשותיכם כנר, שנאמר (משלי כ) 'נר ה' נשמת אדם'.
(מדרש תנחומא בהעלותך סימן ג)

דילוג לתוכן