שבת שלום. אנו נמצאים בתקופת בין המצרים, ובשבוע הבא חל צום תשעה באב.

ט' באב

בערב תשעה באב נתכנס בשעה 19:20 לתפילת מנחה, ערבית וקריאת מגילת איכה.  במוצאי תשעה באב נפגש שוב, הפעם בשעה 19:00, לתפילת מנחה של מוצאי התענית.  נא לא לשכוח – תפילת מנחה של מוצאי ט' באב – בטלית ובתפילין!

המאבק על הכותל

התנועה המסורתית מארגנת ארוע רב משתתפים ב"עזרת ישראל" בכותל, בערב ט' באב, ה- 31 באוגוסט.

קהילת "עמיתי" – הקהילה האחות שלנו ברעננה, מתארגנת לנסיעה משותפת, והזמינה גם חברים שירצו בכך מקהילתנו להצטרף אליהם. הם יצאו מרעננה בשעה 16:00, יפגשו בשעה 18:00 עם חברי קהילת "ואהבת" מזכרון יעקב על הר הצופים לשיעור ולארוחה מפסקת משותפת, וימשיכו משם לכותל.  מי שמעוניין להצטרף – אשמח לקשר אותו עם ראשי הקהילה ברעננה.

 

 

אספה כללית

האספה הכללית החצי שנתית של הקהילה תתקיים ב- 17 באוגוסט, בשעה 19:00.  על הפרק – אישור הדו"ח הכספי לשנת 2016. רב הקהילה הנכנס, הרב ברי שלזינגר, ישתתף באספה זו ויציג את עצמו בפני חברי הקהילה.

 

בחיק המשפחה

השבת,  פרשת דברים נחגוג יחד עם משפחת קורנף את בר המצווה של דן.

משפחת הר-טל חובקת נכד:

חברי הקהילה מוזמנים על ידי משפחת הר-טל לארוע לכבוד הנכד החדש במשפחה. הארוע יערך אצלנו בבית הכנסת, ביום ו', י"ב באב, ה- 4 באוגוסט בשעה 11:00 בבוקר.

רות ריטרבנד, נשיאת הקהילה, תהיה בארה"ב החל מן ה- 12 ביולי. ניתן יהיה להתקשר אליה בדוא"ל ritterbandruth01@gmail.com

 

בני מצווה בחודש הקרוב

בחודשים יולי ואוגוסט  נחגוג עם בני המצווה:
שבת פרשת ואתחנן (5 באוגוסט) – יונתן קנור

שבת פרשת עקב (12 באוגוסט) – רועי מלאך

שבת פרשת ראה (19 באוגוסט) – עמנואל פרבר

 זמני התפילה

קבלת שבת עברה לשעה 19:00. אנו נתמיד בכך עד סוף חודש אוגוסט. שעת תפילת שחרית נותרה כשהיתה – 08:45.

 מנין בקבלת שבת

אנו חוזרים ומבקשים מן החברים להתאמץ ולהגיע בערבי שבתות. בשבתות האחרונות התקשינו בהשלמת המנין לקבלת שבת. כל מי שיכול – יגיע ויתרום להשלמת המנין.

 שיעור

לרגל תשעה באב לא יתקיים השיעור השבועי השבוע

 

אזכרות

אחיה של אינגה דוד

שני דודיה של שרון הלה

אביה של שרון הלה

אביה של יפה אורי

סבתו של ג'ראלד פרייזר

 

הידעת – מדיני תשעה באב

ערב תשעה באב סמוך לסוף היום אוכלים סעודה המפסקת. ואסור לאכול בה שני מיני תבשילין, ואפילו בִּשל דבר הנאכל כמו שהוא חי נקרא תבשיל לענין זה:

ולכן לפי מנהגנו לאכול בסעודה המפסקת ביצה מבושלת או עדשים, שזהו זכר לאבלות, והרי אכלנו תבשיל אחד בלבד, אין לאכול בה שום תבשיל אחר, וישביע רעבונו בלחם עם מאכלים של חלב או פֵּרות:

יש נוהגים לטבול פרוסת לחם באפר ולאכלו:

נוהגים לאכול את הסעודה המפסקת בישיבה על גבי קרקע

תשעה באב, הרי הוא אסור בחמשה דברים, ואלה הם: אכילה ושתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל וקריבה אל אשה:

כבר אמרנו שבתשעה באב אסור ללמוד תורה, לפי שהיא משמחת הלבבות. אך מותר ללמוד בפרק 'ואלו מגלחין' במסכת מועד קטן, המדבר בדיני אבלות ומנודה….וכן מותר ללמוד במדרש איכה, במגילת איכה עם פרושיה ומדרשיה, ובספר איוב, שכל אלה מזכירים ללומד דברים המצערים. וכן מותר ללמוד בדברי התוכחה והפורענות שבנבואות ירמיהו, אך צריך ליזהר לדלג על פסוקי הנחמה שבהם. וקוראים באגדות החֻרבן שבמסכת גטין:

אסור לשאול בשלום חברו בתשעה באב, ואפילו לומר 'בוקר טוב' אסור. ואם חברו שואל בשלומו יעננו בשפה רפה, כדי שלא ישנאנו. ואסור לשלוח דורונות בתשעה באב:

(טוש"ע או"ח תקנ"ד)

דילוג לתוכן