זמני התפילות לימים הנוראים ה'תשע"ה

אמירת סליחות: 20 בספטמבר: שעה 20:15 (עם תום האסיפה הכללית של הקהילה)

ערב ראש השנה: (יום ד) 24 בספטמבר

ערבית: 18:30 הדלקת נרות: 18:13

ראש השנה (יום ה): 25 בספטמבר

שחרית: 08:15 קריאת התורה: 09:30 (בערך)

תקיעת שופר: 10:30 (בערך)

מנחה וערבית: 18:00

ראש השנה (יום ו): 26 בספטמבר

שחרית: 08:15 קריאת התורה: 09:30  (בערך)

תקיעת שופר: 10:30 (בערך)

שבת שובה 26 – 27 ספטמבר

מנחה וקבלת שבת: 18:30   הדלקת נרות בשעה: 18:10

שחרית: 08:45

 

ערב יום כיפור: 03 באוקטובר

הדלקת נרות ותחילת הצום: 18:01

כל נדרי: 18:05

 

יום כיפור: 04 באוקטובר

שחרית: 08:15  יזכור: 10:30 (בערך)

מנחה: 16:30 נעילה: 17:45

סיום הצום: 18:58

נקיים גם תפילת ילדים.

דילוג לתוכן